Behandeling of begeleiding

Behandeling of begeleiding

 

Bij Therapiepraktijk Zijn liggen de verschillende vormen van behandeling en begeleiding heel dicht bij elkaar. Bij beide vormen staat de ervaringsgerichte werkwijze centraal en voor alle hulpvragen kan je je zowel voor behandeling als begeleiding aanmelden. Wanneer de vorm voor jou niet duidelijk is, kunnen we daar tijdens een intake samen naar kijken.

Wanneer behandeling nodig lijkt, geeft Therapiepraktijk Zijn de voorkeur aan behandeling. Na een behandeltraject komt het voor dat deze over gaat in een begeleidingstraject. Over het algemeen is een behandeltraject kortdurend terwijl een begeleidingstraject een langere tijd in beslag kan nemen.

 

Begeleiding

Tijdens een begeleidingstraject wordt er gekeken en gewerkt vanuit de hulpvraag. Je krijgt handvatten om om te leren gaan met de problemen die je ervaart. Tijdens een traject krijg je ondersteuning om deze handvatten in de dagelijkse praktijk toe te passen en eigen te maken. Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook bij het aanbrengen en behouden van structuur en regie over het persoonlijk leven kan de hulp van toegevoegde waarde zijn. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van jou te handhaven of te bevorderen waardoor je leert omgaan te gaan met de problemen. Hierdoor gebeurt het vaak dat de problemen niet meer als problematisch worden ervaren.

Begeleiding kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid. Binnen begeleiding valt ook het eigen maken en integreren van geleerde handvatten uit behandeling.

 

Behandeling

Tijdens een behandeling gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw probleem. De oorzaak pakken we aan waardoor gedragsverandering op kan treden en de problemen kunnen verdwijnen. We werken dus niet alleen met de hulpvraag maar met de kern die daaronder zit. Therapiepraktijk Zijn gaat er vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels uit ervaringen afkomstig is. Zo kunnen pijnlijke en verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen daar mede de oorzaak van zijn. Aandacht geven aan de oorzaak van het probleem is daarom van belang. Tijdens de behandeling gaan we dan ook naar de oorzaak van het probleem waardoor we niet alleen bij de oppervlakkige zichtbare problemen blijven.

Vaak ben je je van deze oorzaak/kern nog niet bewust. Tijdens behandeling staat experimenteren met nieuw gedrag, verwerking en inzichten verkrijgen centraal. Door het inzetten van verschillende behandelmethodieken zoals psychomotorische therapie, EMDR, en methodieken vanuit de psychodynamische therapie kunnen deze doelen worden behaald. Tijdens een behandeltraject leer je stap voor stap de verbinding met je ware zelf te herstellen waardoor je probleem kan veranderen.