In 2015 heb ik bij de BIvT de cursus EMDR en EMDR voor kinderen gevolgd. Sinds dien gebruik ik deze methodiek veel bij kinderen, jongeren en volwassenen.

De methodiek

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat.

Voor wie is deze methode?

Toepassing van EMDR is mogelijk bij mensen van alle leeftijden. Zelfs ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen (pre-verbaal), kunnen met behulp van deze methode worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Waarvoor is EMDR nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.