Psychodynamische therapie is een vorm van ervaringsgerichte psychotherapie waarbij je meer inzicht in jezelf krijgt. Met psychodynamische therapie worden namelijk jouw onbewuste gedachten en gevoelens aan het licht gebracht. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen vaak niet meer bewust voor de geest halen. Toch hebben ze degelijk wel invloed op jouw huidige gevoelens en gedrag.

Doel van psychodynamische therapie

Het doel van psychodynamische therapie is om het onderbewuste zichtbaar te maken. Hierdoor krijg jij meer inzicht in jouw ‘psychische’ problemen of blokkades / weerstanden en leer je deze te verwerken of er mee om te gaan. We gaan samen op zoek naar de kern van jouw probleem en pakken deze bij de oorsprong aan. Voor verandering is het dan ook belangrijk dat je de achtergrond van jouw blokkades beter te leren begrijpen en te verwerken. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf en daarmee meer controle op je doen en laten. Ook jouw reactie op anderen zal je beter onder controle krijgen.
Bij psychodynamische therapie staan ervaringen uit het verleden, mentale representaties en jouw relatie met de behandelaar centraal.

De werkwijze

Tijdens de therapie worden jouw gevoelens en gedachten als het ware in beweging gezet. Ik kan jou op verschillende manieren helpen om je onderbewustzijn naar boven te halen. Psychodynamische therapie is namelijk geen ‘one size fits all’ behandeling. Daarom zal de precieze inhoud van de behandeling per persoon verschillen. De lengte en de vorm van de behandeling ligt aan het type probleem dat wordt behandeld, aan jou als persoon en aan de insteek van mij als behandelaar. Welke techniek ik inzet zodat jij kan werken aan je hulpvraag, verschilt per persoon en per hulpvraag. Binnen de psychodynamische therapie wordt gebruikt gemaakt van de verschillende methoden: 

Assen van verandering, Bejegeningsmethode, Bio energetica, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Delenwerk, Familie en organisatieopstellingen, Hypnotherapie, Innerlijke kindwerk, NLP (Neuro linguïstisch programmeren), Mindfullness, Provocatieve therapie, Rauwverwerking, RET (Rationeel Emotieve Therapie), Regressie therapie, Relatietherapie, Voice Dialogue. In andere blogs worden de verschillende methoden uitgelegd.

Psychodynamische therapie kan ingezet worden bij hulpvragen die onder andere gaan over:

 • Angsten / fobieën
 • Burn-out
 • Concentratie / geheugenproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Innerlijke conflicten
 • Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden
 • Laag zelfbeeld
 • Lichamelijke blokkades
 • Negatieve overtuigingen
 • Nervositeit en spanning
 • Onbegrepen heftige reacties
 • Pijnklachten
 • Psychosomatische klachten
 • Relatieproblemen
 • Seksueel misbruik
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Trauma (bewust of onbewust)