In 2013 heb ik mijn diploma vaktherapie; psychomotorische therapie (PMT) behaald. In dit artikel wil ik je raag vertellen wat PMT is en wat je kan verwachten bij een behandeling of begeleiding bij Therapiepraktijk Zijn

Psychomotorische therapie krijgt in Nederland steeds een beetje meer bekendheid. Veel kinderen en jongeren vinden het moeilijk om over hun ‘problemen’ te praten. Het kan ook voorkomen dat ze er niet over mogen of kunnen praten. In dat geval is een non-verbale therapievorm vaak een uitkomst. Psychomotorische therapie is zo’n therapievorm. Het is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. Op deze manier help ik kinderen en jongeren zodat ze de nieuwe ervaringen thuis of op school kunnen gebruiken. PMT kan onder andere worden ingezet bij sociaal-emotionele problemen, bij gedragsproblemen en bij psychiatrische problematieken bij kinderen en jongeren.

Waar kan ik jouw kind mee helpen?

Reguleren van aandacht, gedrag en emoties

Psychomotorische therapie kan worden gebruikt om kinderen te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren. Sommige kinderen reageren zonder eerst na te denken of hebben een kort lontje; anderen durven hun emoties niet te uiten. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat lichaamssignalen helpen om te weten wanneer de spanning oploopt. Zij leren ook dat lichaamssignalen een betekenis hebben. Lichaamssignalen kunnen iets zeggen over het lichaam (ik ben moe) of over gevoelens (ik ben boos of bang). Wanneer zij deze lichaamssignalen waarnemen, kun zij beter leren gevoelens en gedrag te reguleren en af te stemmen op hun omgeving.

Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid

Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen.  Ze doen suuces eravringen op waardoor het zelfvertrouwen groeit. Daarnaast leren ze hun grenzen herkennen, erkennen en/of verleggen. Tijdens sociale bewegingsactiviteiten, leren ze ook de grenzen van een ander beter herkennen en respecteren.

Lichaamsbeleving en lichaamswaardering

Soms zijn kinderen of jongeren heel ontevreden met hun eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Of kinderen hebben geen vertrouwen in hun eigen lichaam. Ik helpt de kinderen om door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten hun lichaam anders, positiever ervaren en weer vertrouwen en plezier in hun eigen lichaam te krijgen.

Bevorderen van sociale vaardigheden en vermidneren van sociale angst

Soms hebben kinderen moeite met het aangaan van contacten met anderen, met name met leeftijdsgenootjes. Door op speelse wijze samen met andere kinderen bezig te zijn, kan het kind oefenen met vaardigheden als op de beurt wachten, kiezen, mening geven, onderhandelen, iets zeggen, hulp vragen of samenwerken in een groep. Dit kan tijdens een individuele sessie maar ook tijdens groepssessies

Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Soms maakt een kind stressvolle levensgebeurtenissen mee waardoor het uit balans raakt. Er kunnen dan allerlei problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen of bijvoorbeeld problemen met het reguleren van emoties zoals boosheid of angst. Ik kan door middel van lichaamsgerichte oefeningen kinderen en jongeren helpen deze stressvolle ervaringen beter te hanteren.

Ik stem mijn behandeling af op de hulpvraag van jou en jouw kind. Kinderen en jongeren zijn nou eenmaal verschillend, ook al hebben ze vergelijkbare klachten.