Je kijkt op een andere, zachtere manier naar het gedrag van je cliënten

Je leert de verschillende delen van je cliënt (h)erkennen en daarmee aan het werk te gaan

Je hebt onvoldoende kennis over delenwerk

Je hebt nog geen kennis over deze manier van werken maar je wil het graag inzetten tijdens het begeleiden of behandelen van kinderen en jongeren

Je wil op een zachtere manier naar gedrag kijken

Kinderen en jongeren laten vaak gedrag zien wat in de maatschappij niet geaccepteerd wordt. Je wilt leren hoe je dit gedrag op een zachtere manier kan benaderen

Je bent je onvoldoende bewust van je eigen delen

Jij kijkt op een ‘harde’ manier naar zichzelf, je bent niet snel tevreden of vind dat je het altijd maar beter moet doen.

het bos atmania
Dit ZIJN Wij

2 daagse cursus: delenwerk met kinderen en jongeren

Ieder mens bestaat uit verschillende delen die allemaal een eigen rol vervullen. Je kent het misschien wel: het ene moment ben je therapeut of coach, het andere moment ben je ouder of partner van, maar weer een ander moment bent je zelf even kind. Al deze delen horen bij jou, vormen jou als persoon wie jij bent.

Door onze opvoeding en ervaringen in ons leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen die er voor zorgen dat wij in bepaalde situaties en in relatie met anderen op een bepaalde manier reageren.

Vaak zijn wij ons helemaal niet bewust van al deze verschillende delen in ons. Bij delenwerk verplaats je jezelf in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je je bewust wordt van je eigen handelen en daardoor ook meer grip kan krijgen op je gedrag, gevoel en denkpatronen.

 

“Iedere kind- en jeugdprofessional zou kennis moeten hebben van Delenwerk,

want Ieder kind heeft het recht om begrepen te worden”

Trainer: Jette Peuscher

Deze cursus wordt gegeven door Jette Peuscher, eigenaressen van Therapiepraktijk Zijn.

Jette is opgeleid als psychomotorisch therapeut en psychodynamisch therapeut. Ze heeft, door haar kennis en ervaring, verschillende cursussen ontwikkeld voor kind- en jeugdprofessionals.

Afgelopen jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het behandelen van een laag zelfbeeld middels Voice Dialogue, een vorm van delenwerk. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat er erg weinig kennis is over delenwerk bij kinderen en jongeren. Omdat Jette van mening is dat iedere kind- en jeugdprofessional kennis zou moeten hebben van delenwerk heeft ze deze cursus ontwikkeld. Een cursus gericht op het leren (h)erkennen van deze verschillende delen.

Kindertherapeut Jette Peuscher

Kinderen en jongeren worden begrepen

en dat is toch wat we als kind- en jeugdtherapeut willen

Je (h)erkent verschillende delen van je cliënten

Door de verschillende delen van jouw cliënten te (h)erkennen zal jouw cliënt zich gezien en begrepen voelen

je (h)erkent de delen van jezelf

Door je eigen delen te (h)erkennen zal je zachter naar jezelf zijn. Je zal je eerder bewust zijn van je tegenoverdracht

je hebt handvatten om delenwerk in te zetten

Tijdens deze cursus krijg je handvatten en werkvormen die je meteen in de praktijk in kan zetten tijdens het werken met kinderen en jongeren

een 2-daagse cursus: Delenwerk bij kinderen en jongeren

Dag één staat in het teken van kennismaken met delenwerk het (h)erkennen van de verschillende delen bij jezelf. de tweede dag wordt gevuld met werkvormen, je houding als begeleider en deze dag wordt er geoefend om deze delen bij anderen te herkennen

Meld je nu aan voor de cursus Delenwerk!

Vol = vol