Disclaimer

Algemeen

Therapiepraktijk Zijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 65643968, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.therapiepraktijkzijn.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Therapiepraktijk Zijn streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Therapiepraktijk Zijn aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Therapiepraktijk Zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Therapiepraktijk Zijn heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren te informeren over de bijdrage die mijn dienst in de meest ruime zin van het woord kan leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaktherapie en psychodynamische therapie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Therapiepraktijk Zijn kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische of psychische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Therapiepraktijk Zijn publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@therapiepraktijkzijn.nl