"met ons multi-disciplinaire team kunnen wij een breed aanbod aan therapievormen bieden." - Jette

Stel je vraag

Waarmee kunnen wij je helpen?

In 2018 begon ik, Jette Peuscher, alleen als psychomotorisch therapeut met Therapiepraktijk Zijn. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en heb ik een fantastisch multidisciplinair en professioneel team om me heen verzameld. Iedere medewerker bij Therapiepraktijk Zijn heeft zijn eigen kwaliteiten, kennis en kunde op zijn eigen vakgebied. Als team werken we intensief samen waardoor we deze kwaliteiten met elkaar verbinden en een breed aanbod kunnen bieden. Ook streven wij continu naar verdere professionalisering door het blijven volgen van verschillende opleidingen en cursussen.

Op de pagina informatie voor professionals en jeugdconsulenten vind je een overzicht van onze expertise en therapievormen die wij in huis hebben en in kunnen zetten om kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers te ondersteunen tot ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Hoe werken wij?

Ons multidisciplinaire team bestaat uit twee hoofdbehandelaren en meerdere vaktherapeuten en behandelaren.

Als er sprake is van behandeling wordt de behandeling en therapie ten alle tijden overzien door een hoofdbehandelaar. Er zal wekelijks een kort overleg zijn tussen de therapeut en de hoofdbehandelaar om de beste behandeling voor het kind te kunnen bieden. Ook is er wekelijks overleg om intakes en nieuwe cliënten in te plannen. Het kan zijn dat tijdens het behandeltraject er een vraag komt voor diagnostiek, dan zal de regiebehandelaar haar best doen om dit onderzoek uit te voeren. Wij nemen geen cliënten aan enkel en alleen voor diagnostiek, diagnostiek is bij ons altijd een onderdeel uit een groter behandeltraject.

Wanneer het om begeleiding gaat, is er meestal geen hoofdbehandelaar actief betrokken. Omdat wij het echter belangrijk vinden dat de best mogelijke hulp geboden wordt, worden ook deze casussen, indien nodig besproken in het wekelijke werkoverleg. Ook kan het zijn dat een cliënt van behandeling overstapt naar begeleiding en de hoofdbehandelaar op de achtergrond betrokken blijft om eventuele ondersteuning te bieden waar nodig.

Ook is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen voor collegiaal overleg.

Telefonische bereikbaarheid

Jette Peuscher: woe 9:00-12:00  (T: 06 24 93 72 14)

Malou Vroon-van Gils: ma & vrij 10:00 – 16:00 uur / di & do 9:00-12:00 uur (T: 06 38 00 81 68)

 

Welke vormen van therapie, behandeling en begeleiding hebben wij in huis?

Contracten

Wij zijn werkzaam in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht-West.

Wij hebben zelf inkoopcontracten met de Regio Gooi en Vechtstreek en Utrecht – West.

Voor de Regio Eemland is het mogelijk een traject particulier op te starten. 

Informatie voor onderwijsinstellingen

Bezoek je deze pagina als directeur of IB’er? Hebben jullie op school last van pestgedrag, klassen die ieder jaar weer niet helemaal gezellig zijn of groepen die de ene na de andere docent overprikkelen? Je mag ons altijd bellen om te overleggen want wij denken ook graag mee met uitdagingen in de klas of op school.

 

Ortho-pedagogiek

Pedagogiek

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Psycho-motorische Therapie

Spel therapie

Systeem therapie

Psycho-dynamische therapie

Diagnostiek & onderzoek

Sociaal Pedagogisch Werk

Ervaringsgerichte Cognitieve gedragstherapie

Ouder begeleiding

gezins PMT

groepstherapie

Binnen therapiepraktijk ZIJN bieden wij groepstherapie aan voor kinderen en jongeren.

Voor sommige kinderen/jongeren kan het helpend zijn om in groepsverband met eigen thema’s aan de slag te gaan. Denk hierbij aan: sociale vaardigheden versterken, eigen grenzen leren herkennen en durven aangeven, je eigen plek binnen een groep ontdekken, leren samenwerken met anderen, vertrouwen op de ander en op jezelf en je eigen krachten leren ontdekken in contact met anderen.

Werkvormen die wij hiervoor inzetten komen deels uit de psychomotorische therapie en de psychodynamische therapie. Denk hierbij aan samenwerkingsspellen, activiteiten met leiden en volgen, spanning verhogende spelvormen en lichaamsgerichte spellen. Ook worden er regelmatig creatieve werkvormen ingezet om daarmee belemmerende patronen en de eigen innerlijke wereld van het kind zichtbaar te maken. Het individuele leerdoel staat daarbij steeds centraal.

 Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan groepsvorming. Hierbij kijken we naar de groepsdynamiek en de verschillende fases die een groep doorloopt om zo de veiligheid van alle deelnemers te kunnen waarborgen. Een veilige sfeer vormt voor ons onherroepelijk de basis voor groei en ontwikkeling van ieder kind.

 

Aanvullende specialisaties:

 • EMDR (vanaf 4 jaar)
 • Kindercoach
 • Mindfulness
 • Act4kids
 • Slaaptherapie
 • Slapende honden I&II
 • Voice Dialogue
 • Kindertekeningen lezen en begrijpen
 • Lichaamstaal
 • Pre-verbaal trauma
 • Signs of Safety

Ervaring

Cliënten geholpen

Bestaat Therapiepraktijk Zijn

Zullen we samenwerken om kinderen en hun ouders te helpen?