Kenmerken pre-verbaal trauma

Bij kinderen is het vaak lastig om te zien of er trauma gerelateerde problemen zijn.

Verhoogde prikkelbaarheid:
– Chaotisch of geagiteerd gedrag; problemen met concentratie
– Verstoord eet en slaappatroon: overdreven schrik of waakzaamheid
– Separatie angst

Vermijding:
– Activiteiten en mensen die trauma’s triggeren
– Onvermogen zich belangrijke aspecten te herinneren
– Beperkt uiten van affect (bv submissie)

Herbelevingen:
– Beelden of spelthema’s; angstdromen met of zonder herkenbare inhoud
– Angst bij vergelijkbare activiteiten