Therapeutische metaforen en Passieve imaginaties

Metaforen

Een metafoor – Grieks voor ‘overbrenging’ – is een beeldspraak waarbij je iets abstracts begrijpelijker maakt door het te vergelijken met een concreet beeld of verhaal. Met een therapeutische metafoor kun je snel een helder, visueel beeld schetsen van een gevoel, een situatie of een probleem. Het maakt het voor jouw kind makkelijker met je mee te voelen, de situatie voor zich te zien, de boodschap te onthouden of op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken.

Metaforen beïnvloeden mensen zonder dat ze het doorhebben. Wanneer je met therapeutische metaforen werkt, wordt de weerstand van de luisteraar automatisch verlaagd. Het verhaal is op een bewust niveau ver weg en niet nu aan het gebeuren, waardoor het kritisch denken uitgeschakeld kan worden.

Voor het onderbewuste hebben de boodschappen in een metafoor echter wel effect op het nu, want het onderbewuste maakt geen onderscheid in tijd. Metaforen dienen niet alleen om het probleem duidelijk te krijgen, ze helpen dus ook bij het zoeken naar oplossingen. 

Tip voor ouders: Lees het verhaal voor aan je kind. Neem hier ook even de tijd voor. Het probleem van jouw kind wordt beschreven en er wordt een oplossing gegeven. Na het verhaal kan je in gesprek gaan over het probleem, maar niet over de oplossing. Praten over de oplossing kan er voor zorgen dat het kritisch denken er bij gaar komen.

Passieve Imaginaties

Een imaginatie is een techniek die vanuit hypnotherapie ingezet wordt. Het gaat hierbij om een verhaal dat je fantasie en verbeeldingsvermogen aanspreekt. Het gaat daarbij niet alleen om visuele beelden, maar ook om de innerlijke sensatie van geluid, geur, tast, smaak, beweging en gevoel.

Bij passieve imaginaties word je begeleid in je eigen beeldenwereld, om daarin je eigen oplossingen te vinden en om deze in doelbewust gedrag te concretiseren. Met behulp van beeldende verhalen kan het onderbewuste beïnvloed worden. Op onbewust niveau worden vervelende gebeurtenissen verwerkt. 

Bij een passieve imaginatie neemt het verhaal je mee op een reis. In het verhaal staat wat we niet meer willen en wat we juist daarvoor in de plaats wel willen. Zo’n reis kan je belangrijke inzichten geven, het kan je in een gewenste gemoedstoestand brengen, het kan je een gevoel van zelfvertrouwen geven, het kan je weer bewust maken van een verborgen hulpbron, het kan je brengen naar je ware zelf of het kan je helemaal  helpen ontspannen.

Tip voor ouders: Lees het verhaal voor het slapen gaan voor aan jouw kind. Jou kind mag lekker aan liggen en alvast zijn ogen sluiten. Het is geen probleem wanneer je kind in slaap valt tijdens het verhaal, zorg er wel voor dat je het verhaal dan helemaal uitleest. Want ook al slaapt je kind, het verhaal wordt nog steeds door het onderbewuste opgenomen.

Alle therapeutische metaforen en passieve imaginaties heb ik zelf geschreven. Deze heb ik geschreven naar aanleiding van veel voorkomende problemen die voorkomen bij kinderen. De metaforen zijn geschreven voor specifieke problemen en de imaginaties zijn meer voor algemene thema’s beschreven. Bij iedere metafoor en passieve imaginatie staat het thema beschreven.

Therapeutische metaforen

HELP!!!! mijn kind zit niet lekker in z’n vel

HELP!!!! mijn kind zit niet lekker in z’n vel

Een metafoor voor ouders waarvan hun kind niet lekker in zijn vel zit. Wat kan je als ouder doen om jouw kind te helpen? En na het lezen van dit verhaal weet je meteen wat een metafoor is.

Eddie kan niet slapen

Eddie kan niet slapen

Eddie is een egel van 5 jaar en woont in het magische bos Atmania. Hij speelt graag met zijn vriendjes George, Nomi en Pim. Maar nu is het tijd geworden voor zijn winterslaap.