Privacyverklaring

Therapiepraktijk Zijn is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Therapiepraktijk Zijn respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Ik wil daarom ook transparant zijn over de gegevens die ik nodig heb, met die ik de gegevens deel en welke rechten jij als cliënt hebt. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met mij op.

Persoonsgegevens die ik verwerk
  • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
  • Adresgegevens;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • BSN-nummer (alleen bij geïndiceerde zorg Jeugdwet, WMO en WLZ)

Therapiepraktijk Zijn verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling of begeleiding. Dit kan ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens omvatten. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik je om jouw toestemming door middel van het toestemmingspuntje in de behandelovereenkomst of contactformulier.

Deze gegevens heb ik nodig om te bijvoorbeeld te kunnen bellen, voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, voor het afhandelen van je betaling en bijvoorbeeld het gebruik van een archiefbestemming en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Therapiepraktijk Zijn deelt jouw gegevens niet zomaar met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Therapiepraktijk Zijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je hebt het recht om jouw eigen gegevens in te zien. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@therapiepraktijkzijn.nl

ZorgAdmin

Alle persoonsgegevens worden ingevoerd en bewaard in een beveiligd en gecertificeerd elektronisch cliënten dossier ZorgAdmin.