Psychomotorische therapie voor kinderen en jongeren

Wanneer kom je naar mij?

Als je kind niet ‘happy’ is

Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele en sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Psychomotorische is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken. Er is individuele psychomotorische therapie, psychomotorische therapie in een groep en gezins-psychomotorische therapie.

 

Waar kan ik je bij helpen?

  • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties 

Psychomotorische therapie kan worden gebruikt om kinderen te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren. Sommige kinderen reageren zonder eerst na te denken of hebben een kort lontje; anderen durven hun emoties niet te uiten. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat lichaamssignalen helpen om te weten wanneer de spanning oploopt. Zij leren ook dat lichaamssignalen een betekenis hebben. Lichaamssignalen kunnen iets zeggen over het lichaam (ik ben moe) of over gevoelens (ik ben boos of bang). Wanneer zij deze lichaamssignalen waarnemen, kun zij beter leren gevoelens en gedrag te reguleren en af te stemmen op hun omgeving.

  • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Ze leren hun grenzen herkennen, erkennen en/of verleggen. In het samen bezig tijdens sociale bewegingsactiviteiten, leren ze ook de grenzen van een ander beter herkennen en respecteren.

  • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering.

Soms zijn kinderen of jongeren heel ontevreden met hun eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Of kinderen hebben geen vertrouwen in hun eigen lichaam. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen om door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten hun lichaam anders, positiever ervaren en weer vertrouwen en plezier in hun eigen lichaam te krijgen.

  • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst

Soms hebben kinderen moeite met het aangaan van contacten met anderen, met name met leeftijdsgenootjes. Door op speelse wijze samen met andere kinderen bezig te zijn, kan het kind oefenen met vaardigheden als op de beurt wachten, kiezen, mening geven, onderhandelen, iets zeggen of samenwerken in een groep.

  • Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Soms maakt een kind stressvolle levensgebeurtenissen mee waardoor het uit balans raakt. Er kunnen dan allerlei problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen of bijvoorbeeld problemen met het reguleren van emoties. Psychomotorisch therapeuten kunnen door middel van lichaamsgerichte oefeningen kinderen helpen deze stressvolle ervaringen beter te hanteren.

  • Meer bewegen

Soms zijn kinderen door hun klachten (bijv. bij depressie of onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten) steeds minder lichamelijk actief geworden, waardoor de klachten in stand worden gehouden. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat bewegen leuk is en dat je je beter gaat voelen. Bovendien helpt het verbeteren van de lichamelijke gezondheid ook bij het vergroten van zelfvertrouwen. Als je meer kan dan voel je je zelfverzekerder.

 

Persoonlijke benadering

Psychomotorisch therapeuten stemmen hun behandeling af op de hulpvraag van kind/jongere en ouders (en indien nodig met school en/of andere behandelaren). Kinderen zijn nu eenmaal verschillend, ook al hebben ze soms last van vergelijkbare klachten. De psychomotorisch therapeut maakt met hen en/of hun ouders een persoonlijk behandelplan, waarin de doelen in gezamenlijk overleg duidelijk omschreven worden.