Kind & jeugd

Therapiepraktijk Zijn biedt behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsachterstanden. Veel kinderen vinden het moeilijk om aan te geven dat er iets met hun aan de hand is. Omdat de echte oorzaken dan ook vaak niet gezien worden, worden de kinderen veelal aangemeld voor boosheid of het ervaren van veel verdriet en angst terwijl er een andere oorzaak is van het gedrag van een kind. Het is dan ook belangrijk om tijdens de intake belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen van het kind te bespreken. Bij begeleiding krijgt het kind ondersteuning om om te leren gaan met het zichtbare probleem. Ook worden ouders hier vaak in betrokken en begeleid. Tijdens behandeling wordt er gestreefd naar gedragsverandering en is het dus de bedoeling dat er aan het probleem achter het probleem wordt gewerkt.

Aandeel van ouders

Een groot onderdeel van de behandeling en begeleiding van kinderen is de betrokkenheid van ouders en eventueel school.Vaak zijn er (kleine) veranderingen die ouders kunnen doorvoeren wat direct resultaat heeft op het gedrag van het kind. Veel hulpvragen hebben te maken met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag van kinderen naar ouders of docenten. Hierbij is vaak het advies om nog duidelijker te zijn en daarbij je houden aan je eigen grenzen. Of bij een hulpvraag over een laag zelfbeeld wordt naar het aandeel van ouders gekeken. Hoe kunnen ze zelf het goede voorbeeld geven of weten ze wel hoe hun kind de goed bedoelde opmerkingen makkelijk om kan buigen naar iets negatiefs?

Veranderingen

Veel voorkomende veranderingen en resultaten die ik met deze doelgroep bereik zijn een toename van inzicht, acceptatie, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met groepsgenoten of ouders. Kinderen gaan zichtbaar beter in hun vel zitten en krijgen meer zelfvertrouwen. Het meemaken van positieve ervaringen is voor kinderen erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat ze feedback krijgen op het proces binnen een situatie en niet op wat ze zelf doen.

Waar?

De begeleiding en behandeling worden op een speelse manier aangeboden zodat deze goed aansluit bij het kind. Vaak vindt de behandeling plaats in de praktijk maar soms ook wel op school. Begeleiding kan zowel thuis, op school of in de praktijk plaatsvinden.

Problemen op het gebied van…
 • problemen in sociale contacten, sociale vaardigheden
 • Assertiviteitsproblemen
 • Aandachts- of motivatieproblemen
 • Opstandig, agressief of druk gedrag
 • Sterk teruggetrokken gedrag
 • Een negatief zelfbeeld
 • Somberheid, depressie
 • Angsten, faalangst, onzekerheid, piekeren
 • Systeemproblematiek
 • Concentratieproblemen
 • AD(H)D
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • slaapproblemen
 • Scheiding problematiek
 • Eetproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Opvoedondersteuning
 • Identiteitsproblematiek
 • Pesten
 • Trauma
 • Rauwverwerking
Veerle is een meisje van 7 jaar. Zij is aangemeld door haar ouders vanwege haar angsten en boosheid. Veerle vind het spannend om iets alleen te ondernemen en laat op school sterk teruggetrokken gedrag zien. Thuis laat ze vooral grensoverschrijdend gedrag zien. Tijdens de vaktherapie is er met Veerle geoefend om om te gaan met haar boosheid thuis. Ze leerde aan te geven wanneer ze de controle binnen de situatie verloor en dit verbaal aan te kunnen geven ipv boos worden. Daarnaast hebben we EMDR toegepast op de spannende situaties. Veerle kon na 1 EMDR sessie in de praktijk steeds iets meer uitproberen. Dit resulteerde in een afname van het aantal conflicten thuis, ze durfde meer te ondernemen. Veerle is nu in staat om aan te geven wanneer ze iets spannend vindt en durft steeds meer alleen te doen.