Slapende honden

Slapende honden

Soms is het behandelen van getraumatiseerde kinderen lastig. Deze kinderen praten namelijk niet over hun herinneringen. Het kan zijn dat ze niet willen of mogen praten over de gebeurtenissen. Ook kan geheugenverlies een van de redenen zijn waardoor ze niet spreken over de gebeurtenissen. Wanneer een trauma onbespreekbaar is, is er sprake van ‘slapende honden’. Vaak gebeurt het dat opvoeder en hulpverleners bang zijn om het kind van slag te maken wanneer ze over de traumatische gebeurtenissen beginnen. Er bestaan een grote angst om de slapende hond wakker te maken. Toch is het van belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt, maar wel op een veilige manier.

De methode

De methode Slapende honden helpt deze kinderen juist door de slapende honden wel wakker te maken. Het doel van deze methode is om vroegkinderlijke, chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk te stabiliseren voor traumabehandeling.

Aan de hand van zes testen, zes items die een rol spelen, word een inventarisatie gemaakt van mogelijk redenen waarom het kind niet wil of kan praten. Met die analyse kunnen interventies worden ingezet. De interventies van Slapende Honden kan ook richting geven aan beslissingen van (gezins)voogden over omgang, perspectief en maakt helder wat het kind nodig heeft aan randvoorwaarden.