Traumaverwerkingsverhaal

Traumaverwerkingsverhaal

Een traumaverwerkingsverhaal is een kort en bondig verhaal, geschreven voor het kind. Het is dan ook belangrijk dat het in kindertaal is geschreven en voorzien van eenvoudige illustraties. Het verhaal gaat over de traumatiserende gebeurtenissen uit het leven van het kind.

Wanneer wordt een traumaverwerkingsverhaal ingezet?

Chronisch getraumatiseerde kinderen praten vaak niet over hun traumatische voorgeschiedenis. Hierdoor kan de behandeling voor traumaverwerking nog niet gestart worden. Kinderen zijn geneigd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en geven zichzelf veelal de schuld van wat er gebeurt is. Dat kan een reden zijn, waarom ze niet over hun trauma’s willen praten. Trauma’s waar niet over gesproken wordt noemen we ‘slapende honden’. Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang dat de behandeling voor traumaverwerking zo snel mogelijk opstart kan worden. Met andere woorden; de slapende honden moeten zo snel mogelijk wakker gemaakt worden. Hiervoor kan een traumaverwerkingsverhaal ingezet worden als interventie.

Het traumaverwerkingsverhaal is een stabiliserende interventie, onderdeel van de Slapende Honden methode. Het is dus de bedoeling dat het verhaal het kind kalmeert/stabiliseert en voorbereid op traumaverwerking met bijvoorbeeld EMDR.

Een verhaal voor het chronisch getraumatiseerde kind

Een kind weet vaak niet waarom hij zo veel heftige dingen heeft meegemaakt. Het verhaal helpt de biologische ouder om aan het kind de reden van het trauma uit te leggen. Het doel is om het kind duidelijk te maken dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn verleden. Het verhaal legt in kindertaal uit waarom ouders bijvoorbeeld ruzie maakten, drugs of alcohol gebruikten, jarenlang geen contact hebben gehad, of waarom het kind niet meer thuis woont. Het kind krijgt, indien mogelijk, erkenning voor de meegemaakte traumatisering. Hierdoor hoeft het kind zich niet langer schuldig te voelen. In het verhaal is de eigen problematiek van ouders zoals psychiatrie, verstandelijke beperking, verslaving of criminaliteit, uitgelegd. Hierdoor begrijpt kind de ouder beter waardoor de ouder veiliger en voorspelbaarder is.

Vaak is de erkenning en ontschuldiging van het kind voldoende om de slapende honden wakker te maken.