Volwassenen

Volwassenen

Therapiepraktijk Zijn biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen. Volwassen kunnen vastlopen in hun dagelijkse functioneren doordat ze een belemmering ondervinden. Deze belemmering ligt vaak op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren of gedragsproblemen. Maar ook trauma gerelateerde problemen of lichamelijke klachten voelen vaak als belemmering. Vaak worden de klachten ervaren als een zwaarte waarbij de draaglast groter is dan de draagkracht van de cliënt.

Het komt tegenwoordig vaak voor dat volwassenen hun klachten niet serieus nemen of  zelfs negeren. Hierdoor is er een kans dat ze uiteindelijk helemaal niet meer adequaat kunnen functioneren. Een resultaat hiervan kan zijn dat je voor een lange tijd thuis komt te zitten. Het is daarom erg belangrijk om goed naar jezelf te luisteren en jezelf serieus te nemen. Een behandeling of begeleiding kan echt een cadeautje voor jezelf zijn. Je hebt er immers niets aan als je omvalt doordat je jezelf niet serieus hebt genomen.

Het is afhankelijk van de hulpvraag of het traject valt onder behandeling of begeleiding. Hierdoor is het van belang dit tijdens de intake onderzocht wordt. Tijdens de intake gaan we dan ook op zoek naar best passende traject bij jou en je hulpvraag. Vaak is het duidelijk welk traject het meest passend is voor jou als cliënt. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat beide trajecten passend zijn. In dat geval is behandeling voorliggend op begeleiding.

Problemen op het gebied van…
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Depressiviteit, angst, schuldgevoel, gevoel van eenzaamheid, piekeren, spanning
 • Traumagerelateerde klachten
 • Rouwverwerking
 • Dwanghandelingen en fobieën
 • Psychische klachten gerelateerd aan het ouder worden
 • Hyperventilatie en slaapproblemen
 • Echtscheidingsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblemen
 • Problemen in relaties
 • AD(H)D
 • Werkgerelateerde problematiek, zoals overspannenheid, burn-out, conflicten op het werk
 • Problemen op school of met studie
 • Problemen in het omgaan met chronische pijn en ziekte
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaringen is gevonden (bijv. hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid)