"Ieder kind is anders en verdient de aandacht die het nodig heeft." - Anne

HOI! Ik ben Anne…

Ik ben vanaf september 2022 werkzaam bij Therapiepraktijk Zijn als orthopedagoog. In eerste instantie heb ik gekozen voor de studie Logopedie, omdat ik een grote interesse heb voor taal en communicatie bij kinderen. Echter kwam ik er tijdens mijn studie achter dat ik het werkveld van een orthopedagoog ook erg interessant vind. Daarom ben ik in 2018 gestart met de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie liep ik stage bij het audiologisch centrum in Amersfoort waar ik veel werkte met jonge kinderen. In deze stage kon ik mijn interesse voor taal-, leer- en gedragsproblemen goed combineren.

Na mijn opleiding heb ik mijn eerste stappen in het werkveld gezet als dyslexiebehandelaar. Ik heb leerlingen en hun ouders begeleid in het proces van acceptatie van hun dyslexie en geholpen met het motiveren voor lezen en het verbeteren van hun spellingvaardigheden. Elke dag reed ik naar diverse scholen (regulier en speciaal) om leerlingen te helpen.
Wat ik leuk vindt aan het vakgebied van een orthopedagoog is het contact met kinderen en hun omgeving. Het werken met de betrokkenen rondom een kind (ouders, verzorgers, begeleiders, leerkrachten) geeft veel mogelijkheden. Alle betrokkenen hebben een andere kijk op het kind en dat zorgt voor een zo volledig mogelijk beeld. Om met hen op zoek te gaan naar de beste manieren om het kind te laten groeien is het mooiste van mijn vak. Ieder kind is anders en verdient de aandacht die het nodig heeft.

Kinderen kunnen simpele wensen hebben, zoals vrienden kunnen maken, niet zo snel boos worden of rustig kunnen werken op school. Ik vind het belangrijk om kinderen actief deel te laten nemen aan het opstellen van doelen die ze graag willen behalen. Door het kind hierin mee te nemen zijn ze meer betrokken en extra trots op de behaalde resultaten.

Na twee jaar werken als dyslexiebehandelaar mag ik nu als orthopedagoog bij Therapiepraktijk Zijn aan de slag. Ik kijk er naar uit om samen met kinderen, ouders en andere betrokkenen mooie doelen te behalen. Hoewel er uiteraard gewerkt moet worden is er bij mij is er altijd tijd voor een gezellig praatje of een goede mop!

Groetjes Anne

E-mail: Anne@therapiepraktijkzijn.nl
Telefoon: 06-3800 8174

Anne Rigter-Orthopedagoog

Logopedie

HBO Logopedie

Orthopedagoog

WO opleiding Orthopedagogiek – Universiteit Utrecht

Wil jij samen met mij werken aan het vinden van de juiste weg?