Open, hartelijk, empathisch, gedreven, rustig, enthousiast en positief, kenmerkt mij.

Hoi! Ik ben marlous…

en ik ben werkzaam als kinder- en jeugdtherapeut, pedagoog en speltherapeut.

Dat ik met kinderen wilde werken, wist ik meteen toen ik mijn eerste ervaring opdeed als oppas! Na een aantal cursussen en opleidingen, ben ik vol enthousiasme Pedagogiek gaan studeren op de Hogeschool Utrecht. Tijdens mijn studie liep ik stage als schoolpedagoog in het regulier basisonderwijs. Mijn interesse lag met name bij kinderen met sociaal-emotionele problemen en leer- en gedragsproblemen. In mijn stages deed ik ervaring op als remedial teacher, intern begeleider, dyslexiebegeleider en dyslexiecoördinator. Op diverse basisscholen begeleidde ik kinderen van diverse leeftijden, individueel of in klein groepsverband, met een onderwijszorgarrangement (voorheen ‘rugzakje’). Te denken valt aan kinderen met autisme, AD(H)D, selectief mutisme (angststoornis), ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, DCD, slechthorendheid en dyslexie.

Wat vond ik het leuk, inspirerend en leerzaam om kinderen verder te mogen helpen in hun groei- en ontwikkelproces. Naast de begeleiding die ik gaf aan deze kinderen, had ik ook nauw contact met de omgeving waarmee zij verbonden zijn, zoals (stief)ouders, verzorgers, leerkrachten, ambulant begeleiders, orthopedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten, e.d. Tijdens mijn studie en stages ontdekte ik namelijk dat de mens niet losstaat, maar onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving. Dat maakt dat ik het zo essentieel vind om open te staan voor de verschillende perspectieven en verhalen van alle betrokkenen. Oog hebben voor het verhaal van het kind of de jongere zelf én van zijn (stief)ouders, school en/of andere betrokkenen. Vanuit het ene perspectief wordt wellicht een probleem ervaren, vanuit een ander perspectief kunnen er mogelijkheden, kansen en kwaliteiten worden ontdekt. Zonder oordeel en met een open blik kijken naar kinderen en situaties is iets wat ik goed kan en wat ik meeneem in mijn werk. Voor mij is het belangrijk dat kinderen zich veilig, gehoord en op hun gemak voelen bij mij.

Als pedagoog merkte ik de positieve werking van het gebruik van kunstzinnige middelen en spel in de begeleiding van kinderen. Het liet mij inzien dat naast een gesprek er meer mogelijkheden zijn om contact te maken en te communiceren met kinderen. Het boeit mij enorm dat dit soms veel meer zegt over het kind dan alleen schoolprestaties of gedrag. Vanuit hier is mijn belangstelling voor speltherapie ontstaan. Na het behalen van mijn bachelor HBO-Pedagogiek, waarbij ik naast mijn afstudeerscriptie, een coachspel ontwikkelde voor hoog sensitieve jongeren, ben ik met veel plezier de masteropleiding Speltherapie gaan doen op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik wilde mijn kennis verdiepen en verbreden. Tijdens mijn masteropleiding heb ik mij gericht op kind- en oudertherapie, verlies en rouwverwerking, (v)echtscheiding en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Ik heb onderzoek verricht naar hoe speltherapie de veerkracht van kinderen in scheidingssituaties kan versterken. Binnenkort wordt mijn artikel van mijn masterthesis gepubliceerd.

Met veel plezier werk ik bij Praktijk Zijn. Als kinderen zich openstellen in spelsessies en mij toelaten tot hun belevingswereld, voelt dit als een voorrecht om hier onderdeel van te zijn.

 

Marlous van Dieteren Speltherapie

Volg mij op Social Media:

Pedagogiek

Bachelor Pedagogiek op de Hogeschool Utrecht, cum laude en met Honourstraject succesvol afgesloten.

Speltherapie

Master of Arts aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Wil jij samen met mij werken aan het vinden van de juiste weg?